NHG geaccrediteerde praktijk

NHG geaccrediteerde praktijk
De praktijk heeft sinds april 2017 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van patiëntenzorg.

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?
Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?
Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Daarbij staat u als patiënt centraal.

Hoe werkt het?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de praktijkorganisatie. Er wordt ook een enquête onder patiënten gehouden over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport.

Hier kunt u de enquêtes zien die voor de beide locatie zijn verricht.

Locatie Torenstraat

Locatie Zuideinde

De huisarts maakt aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. De praktijk wordt vervolgens bezocht door een NHG-auditor om te beoordelen of verbeteringen zijn aangebracht en gemaakte afspraken werden nagekomen.
Voldoet de praktijk aan de gestelde eisen, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar wordt de praktijk opnieuw gecontroleerd op behoud van optimale kwaliteit van medische zorg en organisatie.

Uw mening is belangrijk!
Een geaccrediteerde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd, want het oordeel van patiënten draagt bij aan concrete verbeterplannen. Uw mening is én blijft dus belangrijk. Ideeën, feedback of opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Aarzel niet om onvrede of klachten door te geven aan de medewerkers van de praktijk. Op de website is informatie over onze klachtenregeling beschikbaar. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren.

 


Loading