Als u onverhoopt klachten heeft over onze praktijkorganisatie zoals; bereikbaarheid, de bejegening door een van de medewerkers of iets anders dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken.

Veel klachten zijn terug te voeren op een tekort aan communicatie. Dat kan ook tussen u en ons voorkomen; elkaar op het verkeerde moment niet goed begrijpen. Vaak is het probleem prima op te lossen.

Mocht het onverhoopt toch niet lukken dan kunt u een formele klacht indienen. Dit kan via een gesprek met de huisarts of via een brief. U krijgt dan uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de klacht van ons antwoord.

De huisartsen hebben zich daarnaast aangesloten bij een regionale klachtenregeling. Deze is meer gericht op klachten over het medisch handelen van de medewerkers in onze praktijk. Mocht u daar gebruik van willen maken dan kunt u dit aangeven bij de assistenten. Die kunnen dan de verdere stappen uitleggen.


Loading